อินฟอร์มาฯ จับมือ TESTA เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ผ่านสัมมนาภายในงาน “Energy Storage Asia 2024” ขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV อายุการใช้งานนานเท่าไหร่ ใช้ได้กี่ปี ดูยังไงว่าแบตเสื่อม แบตเตอรี่เสื่อมแล้วต้องทำอย่างไร ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ปักธงเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) จับมือ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum” พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในงาน Energy Storage Asia 2024 ตั้งเป้าส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและภูมิภาค ซึ่งงานนี้จะมาเสริมความแข็งแกร่งกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ให้มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน จากความต้องการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของโลกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความท้าทายจากแหล่งพลังงานนี้คือความผันผวนที่ไม่สม่ำเสมอ หัวใจสำคัญของการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาผนวกใช้ ทั้งในรูปแบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าหรือการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนจากพลังงานลม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยขานรับการเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับ … Read more

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV อายุการใช้งานนานเท่าไหร่ ใช้ได้กี่ปี ดูยังไงว่าแบตเสื่อม แบตเตอรี่เสื่อมแล้วต้องทำอย่างไร ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV อายุการใช้งานนานเท่าไหร่ ใช้ได้กี่ปี ดูยังไงว่าแบตเสื่อม แบตเตอรี่เสื่อมแล้วต้องทำอย่างไร ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV ติดตามชมกันได้ที่ YouTube : https://youtu.be/lFFxFYowJt4 * ประเภทของแบตเตอรี่ในรถ EV แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร * แบตเตอรี่ในรถ EV ใช้ได้นานแค่ไหน กี่ปีเสื่อม อะไรมีผลกับการเสื่อมของแบตเตอรี่บ้าง * ดูยังไงว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว / แล้วถ้าต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยหรือไม่ * รถ EV สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่อู่ทั่วไปได้ไหม * แบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้ว เอาไปทำอะไรได้ * ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV / รถ EV ไฟไหม้ ฉีดนํ้าได้ไหม / รถ EV จมนํ้าจะไฟช็อตไหม * คำแนะนำในการซื้อ และใช้งานรถ EV * ทิศทางการพัฒนาแบตเตอรี่ในอนาคต / แบตเตอรี่เกลือ / … Read more

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้รับรางวัล “SETA ENERGY AWARDS”

เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2566 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้รับรางวัล “SETA ENERGY AWARDS” ในหมวด Energy Storage โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคม รับมอบรางวัล ภายใต้งาน SETA – Sustainable Energy Technology Asia 2023 Executive Asian Energy Leadership Forum “SETA Energy Awards 2023” เป็นงานที่ยกย่องและเชิดชูความสำเร็จที่โดดเด่นในสายงานพลังงาน งานมอบรางวัลนี้เน้นการยกย่องผลงานและความก้าวหน้าที่สร้างสรรค์ ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบุคคล บริษัท และองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในภาคพลังงาน ความสำเร็จเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การผลิตพลังงานจากที่มาทดแทน ความมีประสิทธิภาพของพลังงาน การจัดเก็บพลังงาน … Read more

TESTA ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน The ASEAN Battery and Electric Vehicle Technology Conference (ABEVTC) ที่บาหลี อินโดนีเซีย

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้เข้าร่วมจัดงาน The ASEAN Battery and Electric Vehicle Technology Conference (ABEVTC) ที่บาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับทาง ศูนย์เทคโนโลยีการขนส่งที่ยั่งยืนแห่งชาติ (NCSTT) จากอินโดนีเซีย และสมาคมแบตเตอรี่จากสิงคโปร์(SBC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Hioki E.E Corporation โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียน โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ดร.ยศพงษ์ ลออนวล  ดร.นงลักษณ์ มีทอง รวมทั้งสมาชิกจากทางสมาคมฯ และสื่อจากทางประเทศไทยเป็นตัวแทนสมาคมเข้าร่วมในงานดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 230 คน จากทั่วภูมิภาค 

TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality”

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานเสวนา TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาจำนวนมาก ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้ Electrochemical Energy Storage for a Renewable Grid โดย Prof. Yet-Ming Chiang ศาสตราจารย์ประจำภาควิชา Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Co-founder บริษัท A123 Systems, บริษัท 24M Technologies และบริษัท Form … Read more

เชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES-Thailand ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคพลังงาน ทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 26-28 กันยายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.greennetworkseminar.com/ess

เชิญร่วมงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA

สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา เพื่อรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชีย ในงานนี้ ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เข้าร่วมบรรยายด้วย ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสมาชิกของสมาคม TESTA จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับเข้าร่วมงาน ดังรายละเอียดนี้  Future Energy Asia 2022 Exhibition and Summit (20-22 July, Bangkok Thailand, https://www.futureenergyasia.com) is the region’s most important platform dedicated to energy transition … Read more

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง

17-18 มีนาคม 2565 ตัวแทนสมาคม IEEE – PES NIO และ TESTA จำนวน 23 ท่าน เยี่ยมชม โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โครงการ Smart Campus และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ENTEC สวทช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท จีอี มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC สวทช. มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศให้เข้าไปสู่ carbon neutrality ผ่านศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์สมัยใหม่ทั้งด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม การสัมมนาครั้งนี้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตในระดับ 360,000 คัน ในอีกสี่ปีข้างหน้า … Read more

ENTEC ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สวทช. โดย ENTEC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นประธานเปิดงาน และสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (หรือวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น … Read more