TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality”

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานเสวนา TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาจำนวนมาก ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้ Electrochemical Energy Storage for a Renewable Grid โดย Prof. Yet-Ming Chiang ศาสตราจารย์ประจำภาควิชา Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Co-founder บริษัท A123 Systems, บริษัท 24M Technologies และบริษัท Form … Read more

เชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES-Thailand ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคพลังงาน ทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 26-28 กันยายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.greennetworkseminar.com/ess

เชิญร่วมงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA

สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา เพื่อรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชีย ในงานนี้ ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เข้าร่วมบรรยายด้วย ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสมาชิกของสมาคม TESTA จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับเข้าร่วมงาน ดังรายละเอียดนี้  Future Energy Asia 2022 Exhibition and Summit (20-22 July, Bangkok Thailand, https://www.futureenergyasia.com) is the region’s most important platform dedicated to energy transition … Read more

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง

17-18 มีนาคม 2565 ตัวแทนสมาคม IEEE – PES NIO และ TESTA จำนวน 23 ท่าน เยี่ยมชม โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โครงการ Smart Campus และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ENTEC สวทช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท จีอี มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC สวทช. มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศให้เข้าไปสู่ carbon neutrality ผ่านศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์สมัยใหม่ทั้งด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม การสัมมนาครั้งนี้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตในระดับ 360,000 คัน ในอีกสี่ปีข้างหน้า … Read more

ENTEC ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สวทช. โดย ENTEC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นประธานเปิดงาน และสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (หรือวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น … Read more

ENTEC ร่วมกับ MTEC และ TESTA จัดสัมมนา online หัวข้อ Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานสัมมนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่Mr. Panuporn Udompansa (QUANTUMSCAPE Corp., California, USA) ผู้คร่ำหวอดในวงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่มากว่า 10 ปี ให้ความรู้เกี่ยวกับ Battery Cell Design ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเซลล์ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ Active, Packaging, Tab, ขนาดเซลล์ กระบวนการผลิตเซลล์ตัวแปรที่ทำให้ได้พลังงาน/กำลังทำอย่างไรให้เซลล์สามารถชาร์จได้เร็ว เป็นต้น Mr. Christoph Schaeper (CEO Air Energy, Germany) ให้ความรู้เกี่ยวกับ … Read more

เยี่ยมชมสถานี เยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่  ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และทีมงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นให้เหมาะกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเหมาะกับผู้บริโภค

เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. และ UN Environment Programme ร่วมจัดงานสัมมนาภายในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคตและการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย” จากผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการแบตเตอรี่และการจัดการสารและของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังจัดเสวนาเปิดมุมมองเรื่องเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ออกจากรถแล้วไปไหนต่อ?” โดยมี ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) กล่าวเปิดงานเสวนา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้อง Jupiter 8-9, อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุปนายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย บรรยาย“เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ความหวังกับวิวัฒนาการแห่งอนาคต” บรรยายถึงวัสดุในอนาคตสำหรับแบตเตอรี่ที่มีพลังงานและความไฟฟ้าที่มากกว่าในปัจจุบันรวมไปถึงการทำแบตเตอรี่ที่เรียกว่าแอโนดฟรี (Anode free) ทำให้แบตเตอรี่มีความบางกว่าเดิม รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยการใช้งานอิเล็กโตรไลค์แบบของแข็งหรือแบบ … Read more

Grand opening and MOU signing ceremony

24 September 2020 Room SILK 3-4, BITEC, Bangkok iEVTech 2020 session “Honoring Nobel Prize in Chemistry 2019 “Lithium-ion batteries” The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation by National Science and Technology Development Agency, Khon Kaen University, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok in collaboration with Electric … Read more