สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย จัดงาน International Energy Storage Forum 2024 – TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและนโยบายการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเพื่อความยั่งยืนของระบบกักเก็บพลังงาน”

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย จัดงาน International Energy Storage Forum 2024 – TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและนโยบายการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเพื่อความยั่งยืนของระบบกักเก็บพลังงาน” ณ ห้องประชุม MR 111 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา  โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย และ คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการ บริษัท Informa Market ประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเปิดงานบรรยายเสวนา และมีการบรรยายในหัวข้อ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัย โดย Prof. Yan Wang (online) จาก Professor of Mechanical and Materials Engineering at Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA
 
รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยที่เหมาะสมกับประเทศไทย” โดย คุณนุชนาถ สุพรรณศรี นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คุณวานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม คุณกรวิกา ชัยประทีป รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท SK TES จำกัด คุณสุโรจน์ แสงสนิท รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด

การบรรยาย ในหัวข้อ Industrial Sharing Session
1. Sustainable Energy Innovation: Lithium-ion and Sodium-ion Batteries for Tomorrow’s Energy
โดย Dr. Yutthanakon Kanaphan, Sales and Marketing Manager, Battery and New Energy Science and Technology (UVOLT) at Khon Kaen University

2. Li-ion battery solutions
โดย Mr. Alfred Hee, Head of Battery Solution, APAC, SK TES

3. Measuring Equipment for Screening and Maintenance Electric Vehicle Batteries
โดย Dr. Chana Yianggamolsing, Technical Director, Innova-Pack Co., Ltd.

4. Li-ion Battery with Vacuum Technology
โดย Mr. Worapote Hengseng, Senior Sales Manager, ULVAC (THAILAND) LTD.

5. Optimizing Thermal Management with EC Fan for Battery Energy Storage System (BESS)
โดย Mr. Wing Hoe Lau, Country Manager, Ebm-papst Inc.

และการบรรยายในหัวข้อ
ความก้าวหน้าด้านระบบการติดตามแบตเตอรี่
โดย Mr. Sanshiro Fukao
Board Member, Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) and Executive Fellow, ITOCHU Research Institute Inc.

มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งและจัดเก็บแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัย
โดย Mr. Matthias Rabe, Local Field Manager, TUV Rheinland 

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการนำแบตเตอรี่มาใช้งานใหม่ (Repurpose)
โดย Rebecca Le, Principal Engineer, Energy & Industrial Automation, UL Solutions