สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้รับรางวัล “SETA ENERGY AWARDS”

เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2566 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้รับรางวัล “SETA ENERGY AWARDS” ในหมวด Energy Storage โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคม รับมอบรางวัล ภายใต้งาน SETA – Sustainable Energy Technology Asia 2023 Executive Asian Energy Leadership Forum “SETA Energy Awards 2023” เป็นงานที่ยกย่องและเชิดชูความสำเร็จที่โดดเด่นในสายงานพลังงาน งานมอบรางวัลนี้เน้นการยกย่องผลงานและความก้าวหน้าที่สร้างสรรค์ ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบุคคล บริษัท และองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในภาคพลังงาน ความสำเร็จเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การผลิตพลังงานจากที่มาทดแทน ความมีประสิทธิภาพของพลังงาน การจัดเก็บพลังงาน … Read more