แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV อายุการใช้งานนานเท่าไหร่ ใช้ได้กี่ปี ดูยังไงว่าแบตเสื่อม แบตเตอรี่เสื่อมแล้วต้องทำอย่างไร ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ปักธงเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) จับมือ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum” พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในงาน Energy Storage Asia 2024 ตั้งเป้าส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและภูมิภาค ซึ่งงานนี้จะมาเสริมความแข็งแกร่งกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ให้มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

จากความต้องการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของโลกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความท้าทายจากแหล่งพลังงานนี้คือความผันผวนที่ไม่สม่ำเสมอ หัวใจสำคัญของการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาผนวกใช้ ทั้งในรูปแบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าหรือการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนจากพลังงานลม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยขานรับการเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum” ในงาน Energy Storage Asia 2024 ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของไทยและภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมให้ทุกห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมรับสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Association, TESTA) กล่าวว่า วันนี้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นหัวใจสำคัญสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ โดยวันนี้จะเห็นได้ถึงการได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นจากการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ในไทย ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวระหว่าง นักวิจัย ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมกับกับภาคีชั้นนำภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ เพื่อต่อยอดระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยสู่การปรับใช้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ภาคการขนส่ง การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศ

“ด้วยกรอบวิสัยทัศน์ในการเป็นภาคีชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ทางสมาคมฯ ร่วมมือกับทาง อินฟอร์มาฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีดังกล่างให้กับภาคอุตสาหกรรมการไทย โดยที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับอินฟอร์มาฯ มาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดสัมมนา TESTA Symposium และได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ทำให้ปีนี้เราขยายความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการประชุมนานาชาติ “International Energy Storage Forum” ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก รวมถึงการนำไปปรับใช้ของบุคลากรภายในประเทศ การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “Energy Storage Asia” งานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานล่าสุด จะเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย” ดร.พิมพา กล่าวเสริม

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ – ประเทศไทย กล่าวว่า เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาด อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกตลาดพลังงานในประเทศไทยจากงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) เราทำงานร่วมกับทาง สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันมากมาย โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับกับภาคธุรกิจและเชื่อมโอกาสให้ระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า มีความแข็งแกร่ง วันนี้เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า เข้าไว้ด้วยกัน โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาด

“ในปีนี้อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์พร้อมสานต่อและขยายความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ผ่านการลงนาม การจัดการประชุม “International Energy Storage Forum” เพื่อเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติ ที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีความชำนาญทั่วโลกมาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ให้ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน โดยจะเป็นสัมมนาหลักของงาน Energy Storage Asia 2024แพลตฟอร์มทางธุรกิจที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยทางอินฟอร์มาเชื่อมั่นว่า เวทีนี้จะตอกย้ำความแข็งแกร่งถึงความพร้อมของไทยสำหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น” นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของไทยไปด้วยกันในงาน Energy Storage Asia 2024 งานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ และเป็นส่วนหนึ่งในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารที่ www.asew-expo.com