จะทำอย่างๆร ถ้าแบตเตอรี่ติดไฟ

ที่มาข้อมูล: https://www.facebook.com/TESTA2020/photos/a.333257558326179/405959991055935

มาทำความรู้จักแบตเตอรี่ชนิดเหล็ก-อากาศ

กำลังเป็นที่จับตามองสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับพลังงานหมุนเวียนและในระบบสายส่ง จากราคาที่คาดการณ์ว่าจะถูกกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดและลิเทียมไอออนถึง 10 เท่า เทคโนโลยีนี้หากมีการวิจัยและพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ คาดว่าจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าอย่างแท้จริง