สรุปสิทธิประโยชน์จาก BOI สำหรับผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2564 https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf

แบตเตอรี่ลิเทียมระเบิดได้อย่างไร

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/TESTA2020/photos/a.333257558326179/389386162713318

มาทำความรู้จักแบตเตอรี่ชนิดเหล็ก-อากาศ

กำลังเป็นที่จับตามองสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับพลังงานหมุนเวียนและในระบบสายส่ง จากราคาที่คาดการณ์ว่าจะถูกกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดและลิเทียมไอออนถึง 10 เท่า เทคโนโลยีนี้หากมีการวิจัยและพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ คาดว่าจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าอย่างแท้จริง