TESTA FORUM No. 7 “มาตรฐาน และความปลอดภัย ในการใช้งาน แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน” ตอนที่ 2 ภาพรวมด้านมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบและศักยภาพการทดสอบของประเทศไทย

สัมมนาออนไลน์: ภาษาไทย
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30-16:30 น.
ลงทะเบียนทาง https://tinyurl.com/3bse48dh

TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2  
“ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: 
เส้นทางสู่ Carbon Neutrality”
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08:30 – 12:10 น.
ณ ห้อง MR 210 CD ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ลงทะเบียนได้ที่: https://tinyurl.com/TESTASymposium

· Future Energy Asia 2022 Exhibition and Summit (20-22 July, Bangkok Thailand, https://www.futureenergyasia.com) is the region’s most important platform dedicated to energy transition and transformation. The 2022’s edition expects to welcome 100 exhibitors, 200 leading speakers and 5,000 in person trade buyers from the gas/LNG, renewables, power utilities and hydrogen sectors.
· Hosted by Ministry of Energy Thailand, co-hosted by PTT, the Summit features regional Energy Ministers, industry CEOs and thinktank leaders.
· Deputy Prime Minister and Minister of Energy Thailand Mr. Supattanapong Punmeechaow will headline the opening ceremony keynote, along with PTT CEO, EGAT Governor, PTTEP CEO.
· Key themes of Summit include: role of gas and LNG in ASEAN’s energy transition, CCUS, renewable project highlights, financing, grid modernization, energy storage, blue and green hydrogen, RE100, country spotlights – Vietnam, Indonesia and Philippines
· TESTA, as Association Partner, will be entitled to special discounts for members to participate as (i) an exhibitor (~15% discount) and (ii) conference delegate (25% discount).

Contact info@futureenergyasia.com to inquire and claim these benefits.

1. Future Energy Asia 2022 Exhibition and Summit link: https://www.futureenergyasia.com
2. Association partner flyer can be downloaded at (3 Mb) https://tinyurl.com/AssociationPartner
3. Event brochure can be downloaded at (5 Mb) https://tinyurl.com/FEABrochure

พี่หน่อยครับ รบกวนลงใน Activity, Event และหน้า home ครับ

TESTA Forum 6 “แบตเตอรี่รถไฟฟ้า:ใช้อย่างไรจึงปลอดภัย”

ออนไลน์ WEBEX
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 13:00-15:30 น.
การลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ คลิ๊ก

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ ดำเนินการเสนอร่างแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยน สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Swapping Platform) พร้อมข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับประเทศไทย

ออนไลน์ WEBEX
ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
08:30น. – 16:00น.
การลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ คลิ๊ก

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

วันพุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น.
รูปแบบ Webex และ Facebook live
ดูรายละเอียด กำหนดการ 
การลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ คลิ๊ก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ chadchadaporn.san@nstda.or.th

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สำหรับสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น.
รูปแบบออนไลน์ (webex)
[ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน]

วาระการประชุม:
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 รายงานผลการดําเนินงานในรอบประจําปี 2564
2.2 สรุปรายชื่อกรรมการ และกำหนดวาระ
2.3 สรุปจำนวนสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2564
3.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

TESTA Forum 5 : สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)  จัดสัมมนาในรูปแบบ online ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021
หัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้ากำลัง: เทคโนโลยี การใช้งาน และนโยบายสนับสนุน”
วันศุกร์ ที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 13:30-16:30 น.

ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ https://ers.ubmthailand.com/ase21
ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society และ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานเสวนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “การออกแบบและผลิตแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทย ยาก-ง่าย ตรงไหน?”
ในวันพฤหัสที่ 23 ก.ย. 64
เวลา 14:00-16:00 น.
รูปแบบ Webinar Online

ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ https://www.shorturl.asia/2lXn0
สนับสนุนการจัดงาน โดย: บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท อินโนวาแพค จำกัด

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานสัมมนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” ในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 14:00-16:00 น.

กำหนดการ คลิ๊ก
ชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ คลิ๊ก

Free Webinar series about battery manufacturing and recycling
1. June 15th, 2021 | Battery simulation from cell design to cell production
2. June 29th, 2021 | Speed up your machine on battery manufacturing
3. July 13th, 2021 | Battery recycling: a building block for sustainability
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://new.siemens.com/…/webinars/webinar-battery.html