ENTEC ร่วมกับ MTEC และ TESTA จัดสัมมนา online หัวข้อ Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานสัมมนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่Mr. Panuporn Udompansa (QUANTUMSCAPE Corp., California, USA) ผู้คร่ำหวอดในวงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่มากว่า 10 ปี ให้ความรู้เกี่ยวกับ Battery Cell Design ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเซลล์ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ Active, Packaging, Tab, ขนาดเซลล์ กระบวนการผลิตเซลล์ตัวแปรที่ทำให้ได้พลังงาน/กำลังทำอย่างไรให้เซลล์สามารถชาร์จได้เร็ว เป็นต้น Mr. Christoph Schaeper (CEO Air Energy, Germany) ให้ความรู้เกี่ยวกับ … Read more

เยี่ยมชมสถานี เยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่  ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และทีมงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นให้เหมาะกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเหมาะกับผู้บริโภค