แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV อายุการใช้งานนานเท่าไหร่ ใช้ได้กี่ปี ดูยังไงว่าแบตเสื่อม แบตเตอรี่เสื่อมแล้วต้องทำอย่างไร ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV

ติดตามชมกันได้ที่ YouTube : https://youtu.be/lFFxFYowJt4
* ประเภทของแบตเตอรี่ในรถ EV แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
* แบตเตอรี่ในรถ EV ใช้ได้นานแค่ไหน กี่ปีเสื่อม อะไรมีผลกับการเสื่อมของแบตเตอรี่บ้าง
* ดูยังไงว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว / แล้วถ้าต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยหรือไม่
* รถ EV สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่อู่ทั่วไปได้ไหม
* แบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้ว เอาไปทำอะไรได้
* ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในรถ EV / รถ EV ไฟไหม้ ฉีดนํ้าได้ไหม / รถ EV จมนํ้าจะไฟช็อตไหม
* คำแนะนำในการซื้อ และใช้งานรถ EV
* ทิศทางการพัฒนาแบตเตอรี่ในอนาคต / แบตเตอรี่เกลือ / Solid State Battery
ดร.เอิ้น ปานระพี พาไปคุยกับ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล กรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย และ คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ กรรมการและปฏิคมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย อนุกรรมการ BCG สาขา Circular Economy และผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม ในเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในรถ EV ที่ต้องรู้ ในรายการดิจิทัลไทยแลนด์ทางช่อง 3 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566
https://youtu.be/lFFxFYowJt4?si=3TgKg9VJm252U7iW