TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality”

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานเสวนา TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาจำนวนมาก ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้ Electrochemical Energy Storage for a Renewable Grid โดย Prof. Yet-Ming Chiang ศาสตราจารย์ประจำภาควิชา Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Co-founder บริษัท A123 Systems, บริษัท 24M Technologies และบริษัท Form … Read more

เชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES-Thailand ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคพลังงาน ทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 26-28 กันยายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.greennetworkseminar.com/ess

เชิญร่วมงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA

สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา เพื่อรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชีย ในงานนี้ ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เข้าร่วมบรรยายด้วย ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสมาชิกของสมาคม TESTA จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับเข้าร่วมงาน ดังรายละเอียดนี้  Future Energy Asia 2022 Exhibition and Summit (20-22 July, Bangkok Thailand, https://www.futureenergyasia.com) is the region’s most important platform dedicated to energy transition … Read more

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง

17-18 มีนาคม 2565 ตัวแทนสมาคม IEEE – PES NIO และ TESTA จำนวน 23 ท่าน เยี่ยมชม โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โครงการ Smart Campus และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ENTEC สวทช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท จีอี มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC สวทช. มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศให้เข้าไปสู่ carbon neutrality ผ่านศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์สมัยใหม่ทั้งด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม การสัมมนาครั้งนี้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตในระดับ 360,000 คัน ในอีกสี่ปีข้างหน้า … Read more