เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. และ UN Environment Programme ร่วมจัดงานสัมมนาภายในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคตและการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย” จากผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการแบตเตอรี่และการจัดการสารและของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังจัดเสวนาเปิดมุมมองเรื่องเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ออกจากรถแล้วไปไหนต่อ?” โดยมี ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) กล่าวเปิดงานเสวนา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้อง Jupiter 8-9, อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุปนายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย บรรยาย“เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ความหวังกับวิวัฒนาการแห่งอนาคต” บรรยายถึงวัสดุในอนาคตสำหรับแบตเตอรี่ที่มีพลังงานและความไฟฟ้าที่มากกว่าในปัจจุบันรวมไปถึงการทำแบตเตอรี่ที่เรียกว่าแอโนดฟรี (Anode free) ทำให้แบตเตอรี่มีความบางกว่าเดิม รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยการใช้งานอิเล็กโตรไลค์แบบของแข็งหรือแบบ … Read more