Upcoming events ​

News

Previous
Next

ENTEC ร่วมกับ MTEC และ TESTA จัดสัมมนา online หัวข้อ Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานสัมมนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา วิทยากร 2 ท่าน

Read More »

เยี่ยมชมสถานี เยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่  ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และทีมงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน

Read More »

เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. และ UN Environment Programme ร่วมจัดงานสัมมนาภายในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคตและการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย” จากผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการแบตเตอรี่และการจัดการสารและของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังจัดเสวนาเปิดมุมมองเรื่องเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ออกจากรถแล้วไปไหนต่อ?” โดยมี ดร. พิมพา

Read More »