Upcoming events ​

News

เชิญร่วมงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA

สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022” หรือ Future Energy Asia 2022, FEA จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา เพื่อรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชีย ในงานนี้ ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เข้าร่วมบรรยายด้วย

Read More »

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง

17-18 มีนาคม 2565 ตัวแทนสมาคม IEEE – PES NIO และ TESTA จำนวน 23 ท่าน เยี่ยมชม โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โครงการ Smart

Read More »

ENTEC สวทช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท จีอี มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Read More »

ENTEC ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สวทช. โดย ENTEC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นประธานเปิดงาน และสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (หรือวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล

Read More »