เยี่ยมชมสถานี เยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่  ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และทีมงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานี Swap & Go ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นให้เหมาะกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเหมาะกับผู้บริโภค