เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. และ UN Environment Programme ร่วมจัดงานสัมมนาภายในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคตและการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย” จากผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการแบตเตอรี่และการจัดการสารและของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังจัดเสวนาเปิดมุมมองเรื่องเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ออกจากรถแล้วไปไหนต่อ?” โดยมี ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) กล่าวเปิดงานเสวนา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้อง Jupiter 8-9, อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุปนายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย บรรยาย“เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ความหวังกับวิวัฒนาการแห่งอนาคต” บรรยายถึงวัสดุในอนาคตสำหรับแบตเตอรี่ที่มีพลังงานและความไฟฟ้าที่มากกว่าในปัจจุบันรวมไปถึงการทำแบตเตอรี่ที่เรียกว่าแอโนดฟรี (Anode free) ทำให้แบตเตอรี่มีความบางกว่าเดิม รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยการใช้งานอิเล็กโตรไลค์แบบของแข็งหรือแบบ Solid-state electrolyte

รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยีการรีไซเคิลและกำจัด” บรรยายถึงกระบวนการรีไซเคิลจากซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ท้าทายและในปัจจุบันยังไม่สามารถนำชิ้นส่วนแบตเตอรี่มารีไซเคิลกลับมาได้ 100% นอกจากนี้ได้เสนอแนะแผนที่นำทางการจัดการซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2570

หลังจากนั้นเป็นเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ออกจากรถแล้วไปไหนต่อ?”โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและการจัดการของเสียอันตรายเข้าร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้

  • Mr. Li Yongchuan Product Engineering Director บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จํากัด
  • คุณ พิพัฒน์ เอี่ยมสุธนกุล ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์
  • ดร.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี กรรมการ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด
  • คุณกุลชา ธนะขว้าง ผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ